Online plaćanje će uskoro biti moguće samo za korisnike SINHRO paketa Societe Generale banke.

Šta je SINHRO paket?
SINHRO je ponuda za samostalne stručnjake paušalce koji su angažovani po principu ugovora o poslovnoj saradnji i po tom osnovu imaju stabilna lična primanja.
Zašto je SINHRO paket baš za tebe?
• Mogućnost apliciranja za kredite na osnovu prihoda definisanih u Ugovoru o poslovnoj saradnji
• Objedinjeni računi fizičkog lica i preduzetničke radnje u jednoj aplikaciji (e-bank/m- bank)
• Besplatno korišćenje i direktno plaćanje iz PAUSAL aplikacije

Pokreni CHAT sa PAUSAL timom koji će za tebe da inicira otvaranje SINHRO paketa.

TOP