Obaveštenje 27.03.2017.

Obaveštenje od Poreske uprave o izmenama vezanim za plaćanje poreza i doprinosa za paušalno oporezovane preduzetnike.

POREZI I DOPRINOSI

Nakon registracije paušalne agencije, rešenje o iznosu vaših obaveza (poreza i doprinosa) dobijate od Poreske uprave.
Zakonski rok za izmirivanje obaveza je 15 dana nakon dobijanja rešenja za vremenski period od registracije do tog datuma.

TOP