Online plaćanje je moguće samo za korisnike SINHRO paketa OTP banke.

Šta je SINHRO paket?
SINHRO je ponuda za samostalne stručnjake paušalce koji su angažovani po principu ugovora o poslovnoj saradnji i po tom osnovu imaju stabilna lična primanja.
Zašto je SINHRO paket baš za tebe?
• Mogućnost apliciranja za kredite na osnovu prihoda definisanih u Ugovoru o poslovnoj saradnji
• Objedinjeni računi fizičkog lica i preduzetničke radnje u jednoj aplikaciji (e-bank/m- bank)
• Besplatno korišćenje i direktno plaćanje iz PAUSAL aplikacije

Pokreni CHAT sa PAUSAL timom koji će za tebe da inicira otvaranje SINHRO paketa.

Preuzmi PAUSAL sa google play prodavnice
PAUSAL na app store
TOP