ČESTA PITANJA I ODGOVORI

PRIJAVLJIVANJE NA APLIKACIJU

Da biste postali korisnik aplikacije PAUSAL potrebno je da prođete tri jednostavna koraka.

 • Prvi korak je da se registrujete sa svojim mejlom i osmislite lozinku.
 • Drugi  korak je da ostavite podatke o vašoj agenciji: naziv vaše agencije, PIB i matični broj, broj žiro računa, šifru delatnosti agencije sa opisom, datum kada ste registrovali agenciju, grad, opštinu i adresu na kojoj je registrovana vaša agencija, obeležite da li ste u radnom odnosu u drugoj firmi, vaš mejl kao i opciono broj telefona.

Podaci o vašoj agenciji sakupljaju se isključivo radi pružanja usluga tj. generisanja tačnih faktura, KPO knjige, naloga za prenos, M-obrazaca i zahteva za izdavanje poreskog uverenja. Podsećamo vas da su svi traženi upiti javno dostupni i proverljivi na sajtu APR-a.

Aplikacija PAUSAL poštuje vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Svi podaci koje unosite biće korišćeni u skladu sa PRAVILIMA O PRIVATNOSTI i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  i neće ni na koji način narušavati vašu privatnost.

Ukoliko ste u radnom odnosu u drugoj firmi, nije potrebno da plaćate zdravstveno osiguranje ni osiguranje u slučaju nezaposlenosti i preko paušalne agencije. Ovaj podatak nam je potreban kako bi generisali odgovarajuće naloge za prenos. Podaci koje unosite biće korišćeni u skladu sa PRAVILIMA O PRIVATNOSTI i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  i neće ni na koji način narušavati vašu privatnost.

KORIŠĆENJE APLIKACIJE

FAKTURE

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Nova faktura“ na vrhu ekrana iz padajućeg menija odaberite opciju ,,Faktura”. Videćete ekran sa izgledom vaše fakture i popunjenim svim podacima o vašoj agenciji.

Potrebno je dodati podatke o:

 • komitentu, tj. kome šaljete fakturu klikom na željenog komitenta odnosno kreiranjem novog
 • mestu prometa
 • vrsti usluge koju naplaćujete
 • jedinici mere
 • količini  
 • ceni

Na samoj fakturi u ,,Polje za komentar / opis usluge” možete dodati sve relevantne podatke koji nisu već sadržani na fakturi.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Nova faktura “ na vrhu ekrana iz padajućeg menija odaberite opciju ,,Strana faktura”. Videćete ekran sa izgledom vaše inostrane fakture i popunjenim svim podacima o vašoj agenciji.

Potrebno je dodati podatke o:

 • komitentu, tj. kome šaljete fakturu klikom na željenog komitenta odnosno kreiranjem novog
 • mestu prometa
 • vrsti usluge koju naplaćujete
 • jedinici mere
 • količini
 • ceni

Opciono polje na stranoj fakturi je vaš IBAN i SWIFT koje koristite kada primate ili šaljete međunarodne uplate.  Jednom upisani IBAN i SWIFT se pamte i nije ih potrebno ponavljati pri pravljenju sledeće strane fakture.
Ukoliko vam je lakše možete dodati pdf dokument uputstva za plaćanje odabirom kartice „Moja agencija“ iz glavnog menija a zatim biranjem kartice  „Inostrane fakture“.

U ,,Note” možete dodati sve relevantne podatke koji nisu već sadržani na fakturi.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Komitenti“ na vrhu ekrana imaćete uvid u listu vaših domaćih i inostranih komitenata. Klikom na ,,Dodaj komitenta” iz padajućeg menija odaberite opciju ,,Domaći” ili ,,Strani” komitent. Odabirom te opcije otvoriće vam se pop-up forma za dodavanje komitenta u koji upisujete potrebne podatke. Klikom na ,,Sačuvaj” vaš komitent će se pojaviti na ekranu u listi.

U slučaju da ste već krenuli da pravite fakturu, klikom na ,,Nov komitent” u  gornjem desnom uglu ekrana otvoriće vam se gore pomenuta pop-up forma za dodavanje komitenta.

Jednom sačuvani podaci o komitentu ostaju zapamćeni i od sada ih možete koristiti odabirom kartice sa imenom željenog komitenta. Kartice možete pretraživati po nekom od podataka o komitentu ili koristiti skrol traku sa desne strane. Ako želite da izmenite podatke komitenta klikom na ikonu ,,Olovka” koja se pojavi kada pređete kursorom preko komitenta kojeg menjate otvoriće vam se, već pominjana, pop-up forma za dodavanje/izmenu komitenta. Nakon izmena kliknite na ,,Sačuvaj”.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Fakture” i dobićete prikaz svih faktura koje ste do sada napravili preko aplikacije PAUSAL. U KPO knjigu ulaze samo zvanične fakture, tj. one koje su poslate komitentu bilo mejlom ili poštom (štampane), kao i stornirane fakture. Fakture koje ste sačuvali u pripremi neće se naći u KPO knjizi. Klikom na dugme ,,Štampaj KPO knjigu” u novom jezičku otvoriće se vaša KPO knjiga sa svim zvaničnim fakturama, njihovim rednim brojevima, datumima i prihodima do datog trenutka. Možete da je štampate ili da je sačuvate u pdf formatu. KPO knjiga generisana je u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Napravljenu fakturu možete poslati direktno na mejl komitenta. Mejl adresa se automatski povlači iz podataka o komitentu koje ste ranije uneli, a imate opciju da pošaljete kopiju i sebi kao i na bilo koju drugu adresu koji upišete. Faktura će biti poslata kao prilog mejla, a ukoliko ne popunite naslov i sadržaj oni se automatski popunjavaju sledećim tekstom:

Naslov:

naziv vaše agencije

Sadržaj:

Poštovani,

U prilogu je faktura 1/2016.

Hvala Vam što poslujete sa nama. Ako je ova faktura poslata greškom molimo Vas kontaktirajte vasa@mejladresa.rs

Ukoliko želite da pošaljete fakturu poštom, odaberite opciju štampaj fakturu. Napravljena faktura će se otvoriti u novom jezičku i omogućiti vam štampanje.

Ukoliko želite da fakturu izmenite kasnije odaberite opciju sačuvaj fakturu.  Sačuvana faktura ne ulazi u KPO knjigu dok nije poslata ili štampana, a možete je menjati i čuvati nebrojeno puta.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Fakture” i tada će vam se prikazati lista svih vaših faktura.

Kako biste kopirali napravljenu fakturu (u pripremi, izdatu, plaćenu, storniranu) kliknite na ikonu ,,Kopiraj” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura. Tada će vam se otvoriti popunjena nova faktura sa mogućnostima izmene.

Kako biste izdatu fakturu označili kao naplaćenu kliknite na ikonu ,,Naplaćena” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura i unesite datum i iznos uplate. Tada se ukupan iznos naplaćenih faktura uvećava kao i linija prikaza kontrole limita, dok se status fakture iz „Izdata“ menja u „Naplaćena“. Ukoliko ste pogrešili, klikom na ikonu ,,Neplaćena” ukupan iznos naplaćenih faktura automatski se umanjuje za iznos te fakture kao i linija prikaza kontrole limita i status fakture menja se u „Izdata“.

Kako biste stornirali izdatu odnosno naplaćenu fakturu kliknite na ikonu ,,Storniraj” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura. Tada će se kreirati storno faktura sa datumom storniranja, dok će „Izdata“ faktura automatski promeniti svoj status u ,,Naplaćena". Storno faktura će dobiti svoj broj i biti upisana u KPO knjigu.

Ukoliko ste otvorili aplikaciju PAUSAL u manjoj rezoluciji ekrana, sa desne strane prikaza faktura nalaziće vam se ikona ,,Tri tačke” i klikom na nju će vam se pojaviti padajući meni sa svim potrebnim ikonama.

Limit ostvarenog prihoda u kalendarskoj godini kontrolišete preko aplikacije PAUSAL tako da od datuma početka korišćenja aplikacije pratimo vaše prihode tj. prihode vaše agencije. Zato je izuzetno bitno da označavate fakture kao plaćene. Ukoliko se u kalendarskoj godini od početka korišcenja aplikacije približite limitu od 5 miliona - svakako vas obaveštavamo.

Ukoliko u kalendarskoj godini pređete 6 miliona - dobijate drugu vrstu upozorenja tj o mogućoj promeni vašeg poslovanja tj o izlaženju iz okvira paušala i prelasku u knjigaše.

Prema članu 40  Zakona o porezu na dohodak građana utvrđen je limit od 6.000.000 dinara ukupnog prihoda kao granica za paušalno oporezivanje.

​Prema Zakonu dužni ste da vodite Knjigu paušalno oporezovanih odnosno KPO knjigu. Izdate fakture unose se po redosledu izdavanja u KPO knjigu, stoga je izuzetno bitno kako biste poslovali u okviru zakona, da unesete hronološki sve izdate fakture iz tekuće godine.

Nijedan urađeni dokument po Zakonu o računovodstvu se ne sme obrisati, može se stornirati. Ovo je predviđeno da ne bi bilo zloupotrebe i da u toku kontrole preduzetnik ili pravno lice ne bi moglo da promeni dokumenta koja su već poslata. Zakonom je predviđeno da svaki softver ima zaštitu od brisanja podataka.

Član 7. Zakona o računovodstvu: “Pravno lice i preduzetnik koji vrši obradu podataka na računaru dužan je da koristi standardni računovodstveni softver koji omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena.”

Nije protivzakonito stornirati fakturu u slučaju da ste poslali fakturu greškom ili znate da neće biti plaćena, ali trag da je faktura izdata mora postojati.

Zakonom o računovodstvu definisano je da odgovorno lice svojim potpisom ili identifikacionom oznakom potvrđuje da je faktura potpuna, istinita i verodostojna. Identifikaciona oznaka predstavlja svaku oznaku koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice ovlašćeno za izdavanje fakture.


Da bi koristili identifikacionu oznaku na fakturi, umesto pečata i potpisa, dovoljno je da donesete odluku o ovlašćenom licu i oznaci koju će koristiti.


Identifikacionu oznaku Pausal aplikacija generiše za vas automatski i upisuje na svaku vašu fakturu. Odluku o određivanju ovlašćenog lica možete pronaći i preuzeti u Memorandumima u vašem nalogu.

NALOZI ZA PRENOS

Ukoliko ste dobili poresko rešenje, a treba vam pomoć oko unosa istog, tim profesionalnih knjigovođa iz Agencije Biro Panda, će to uraditi za vas. Potrebno je samo da uvezete vaše rešenje u PAUSAL, bilo preko ,,Moja agencija" – ,,Poresko rešenje" – ,,Dodaj poresko rešenje" ili iz ,,Nalozi za prenos" – ,,Upravljaj nalozima" – ,,Pomoć oko unosa rešenja". Klikom na ,,Dodajte dokument" možete uneti vaše skenirano rešenje. Ukoliko koristite PAUSAL na vašem telefonu, možete jednostavno fotografisati poresko rešenje. U roku od 24 časa poslaćemo vam naloge za prenos na vaš mejl.

 

ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Zdravstvene knjižice", a zatim kliknite na ,,Nova knjižica" na vrhu ekrana. Pojaviće vam se pop-up prozor u kom prvo birate tip osiguranika - za vas, supružnika ili dete. Nakon što ste proverili unete podatke kliknite na ,,Dodaj knjižicu" i dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za dobijanje zdravstvene knjižice, dok će se na stranici ,,Zdravstvena knjižica" u aplikaciji PAUSAL pojaviti kartica koji predstavlja vašu zdravstvenu knjižicu. Kartica nosi naziv ,,Nosilac osiguranja", ,,Supružnik" odnosno ,,Dete". Možete ih uređivati, klikom na ikonu ,,Podešavanja" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice.

Nakon predaje dokumentacije u RFZO opštine vašeg sedišta i dobijanja zdravstvene knjižice, potrebno je da u karticu koja je kreirana na aplikaciji unesete datum isteka vaše knjižice. Datum isteka se unosi zbog notifikacija koje vam pravovremeno šalje aplikacija PAUSAL kako biste na vreme obnovili zdravstvenu knjižicu za vas i vašu porodicu.

Nakon što ste u aplikaciji PAUSAL dodali knjižicu, dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za dobijanje zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li ste dodali knjižicu za vas, vašeg supružnika ili dete.

Ukoliko vam mejl nije stigao kontaktirajte nas na office@pausal.rs.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Zdravstvene knjižice”, a zatim kliknite na ikonu ,,Podešavanja" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice koja predstavlja prikaz zdravstvene knjižice. Iz padajućeg menija odaberite ,,Obnovi knjižicu” i dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za obnovu zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li obnavljate knjižicu za vas, vašeg supružnika ili dete.

Ukoliko vam mejl nije stigao kontaktirajte nas na office@pausal.rs.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Zdravstvene knjižice”, a zatim kliknite na ikonu ,,Podešavanja" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice koja predstavlja prikaz zdravstvene knjižice. Iz padajućeg menija odaberite ,,Odjavi knjižicu” i dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za odjavljivanje zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li odjavljujete knjižicu za vas, vašeg supružnika ili dete.

Ukoliko vam mejl nije stigao kontaktirajte nas na office@pausal.rs

Da, klikom na ,,Nova knjižica” karticu dodajte knjižicu i unesite datum isteka knjižice. Aplikacija PAUSAL za vas vodi evidenciju o datumu isteka vaše zdravstvene knjižice ili knjižica članova vaše porodice i samim tim vas pravovremeno obaveštava putem mejla o približavanju roka isteka knjižice.

NOTIFIKACIJE

Odaberite ovu opciju ukoliko želite da vas 15 dana pre isteka roka zdravstvene knjižice mejlom obavestimo da je potrebno produžiti njeno trajanje. Poslaćemo vam potrebnu dokumentaciju i uputstvo kako je produžiti.

Odaberite ovu opciju ukoliko želite da vas obaveštavamo o izmenama Zakona relevantnih za paušalne agencije.

Odaberite ovu opciju ukoliko želite da vas 10 dana unapred svakog meseca obavestimo mejlom da uplatite svoje doprinose i porez na vreme, do svakog 15-og u mesecu.

Ukoliko želite da pratite promet kroz vašu agenciju odaberite ovu opciju i obaveštavaćemo vas kada dodjete do polovine odnosno približite se na milion od dozvoljenog godišnjeg prometa za paušalnu agenciju.

BEZBEDNOST

Garantujemo zaštitu podataka o ličnosti.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09  - dr. zakon i 68/12 - odluka US i 107/12), s tim da se pojedine odredbe ovog Zakona o uslovima za obradu, kao i o pravima i obavezama u vezi sa obradom ne primenjuju na obradu podataka koji su dostupni svakome i objavljeni u javnim glasilima i publikacijama ili pristupačni u arhivama, muzejima i drugim sličnim organizacijama.

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju aplikacije (cookies - kolačići) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete PAUSAL-u lakšim i da vas prepoznamo kada se vratite na aplikaciju. Aplikacija obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura.

Koristimo SSL sertifikat kako bi povećali sigurnost prenosa osetljivih podataka. Unutar aplikacije podaci se čuvaju na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.

TOP