ČESTA PITANJA I ODGOVORI

PRIJAVLJIVANJE NA APLIKACIJU

Da postaneš korisnik aplikacije PAUSAL potrebno je da prođeš tri jednostavna koraka.

 • Prvi korak je da se registruješ sa svojim mejlom i osmisliš lozinku.
 • Drugi  korak je da ostaviš podatke o tvojoj agenciji: naziv agencije, PIB i matični broj, broj žiro računa, šifru delatnosti agencije sa opisom, datum kada je agencija registrovana, grad, opštinu i adresu na kojoj je sedište agencije, obeležite da li ste u radnom odnosu u drugoj firmi i opciono broj telefona.
 • Treći korak je da potvrdiš aktivacioni mejl

Podaci o tvojoj agenciji sakupljaju se isključivo radi pružanja usluga tj. generisanja tačnih faktura, KPO knjige, naloga za prenos, M-obrazaca i zahteva za izdavanje poreskog uverenja. Podsećamo da su svi traženi upiti javno dostupni i proverljivi na sajtu APR-a.

Aplikacija PAUSAL poštuje tvoju privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostaviš. Svi podaci koje unosiš biće korišćeni u skladu sa PRAVILIMA O PRIVATNOSTI i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  i neće ni na koji način narušavati tvoju privatnost.

Ukoliko si u radnom odnosu u drugoj firmi, nije potrebno da plaćaš zdravstveno osiguranje ni osiguranje u slučaju nezaposlenosti i preko paušalne agencije. Ovaj podatak nam je potreban kako bismo generisali odgovarajuće naloge za prenos. Podaci koje unosiš biće korišćeni u skladu sa PRAVILIMA O PRIVATNOSTI i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  i neće ni na koji način narušavati tvoju privatnost.

KORIŠĆENJE APLIKACIJE

FAKTURE

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Nova faktura“ na vrhu ekrana iz padajućeg menija odaberite opciju ,,Faktura”. Videćeš ekran sa izgledom tvoje fakture i popunjenim svim podacima o tvojoj agenciji.

Potrebno je dodati podatke o:

 • komitentu, tj. kome šalješ fakturu klikom na željenog komitenta odnosno kreiranjem novog
 • mestu prometa
 • vrsti usluge koju naplaćuješ
 • jedinici mere
 • količini  
 • ceni

Na samoj fakturi u ,,Polje za komentar / opis usluge” možeš dodati sve relevantne podatke koji nisu već sadržani na fakturi.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi karticu ,,Fakture”, a zatim klikom na „Nova faktura “ na vrhu ekrana iz padajućeg menija odaberi opciju ,,Strana faktura”. Videćeš ekran sa izgledom vaše inostrane fakture i popunjenim svim podacima o tvojoj agenciji.

Potrebno je dodati podatke o:

 • komitentu, tj. kome šalješ fakturu klikom na željenog komitenta odnosno kreiranjem novog
 • mestu prometa
 • vrsti usluge koju naplaćuješ
 • jedinici mere
 • količini
 • ceni

Opciono polje na stranoj fakturi je vaš IBAN i SWIFT koje koristiš kada primaš ili šalje međunarodne uplate.  Jednom upisani IBAN i SWIFT se pamte i nije ih potrebno ponavljati pri pravljenju sledeće strane fakture.
Ukoliko ti je lakše možeš dodati pdf dokument uputstva za plaćanje odabirom kartice „Moja agencija“ iz glavnog menija, a zatim biranjem kartice  „Inostrane fakture“.

U ,,Note” možete dodati sve relevantne podatke koji nisu već sadržani na fakturi.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi karticu ,,Fakture”, a zatim ćeš klikom na „Komitenti“ na vrhu ekrana dobiti uvid u listu domaćih i inostranih komitenata. Klikom na ,,Dodaj komitenta” iz padajućeg menija odaberi opciju ,,Domaći” ili ,,Strani” komitent. Odabirom te opcije otvoriće se pop-up forma za dodavanje komitenta u koji upisuješ potrebne podatke. Klikom na ,,Sačuvaj” komitent će se pojaviti na ekranu u listi.

U slučaju da ste kreneš da praviš fakturu, klikom na ,,Nov komitent” u  gornjem desnom uglu ekrana otvoriće se gore pomenuta pop-up forma za dodavanje komitenta.

Jednom sačuvani podaci o komitentu ostaju zapamćeni i od sada ih možeš koristiti odabirom kartice sa imenom željenog komitenta. Kartice možeš pretraživati po nekom od podataka o komitentu ili koristiti skrol traku sa desne strane. Ako želiš da izmeniš podatke komitenta klikom na ikonu ,,Olovka” koja se pojavi kada pređeš kursorom preko komitenta kojeg menjaš otvoriće se, već pominjana, pop-up forma za dodavanje/izmenu komitenta. Nakon izmena klikni na ,,Sačuvaj”.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi ,,Fakture” i dobićeš prikaz svih faktura koje su do sada napravljene preko aplikacije PAUSAL. U KPO knjigu ulaze samo zvanične fakture, tj. one koje su poslate komitentu bilo mejlom ili poštom (štampane), kao i stornirane fakture. Fakture koje su sačuvane u pripremi neće se naći u KPO knjizi. Klikom na dugme ,,Štampaj KPO knjigu” u novom jezičku otvoriće se tvoja KPO knjiga sa svim zvaničnim fakturama, njihovim rednim brojevima, datumima i prihodima do datog trenutka. Možeš da je štampaš ili da je sačuvaš u pdf formatu. KPO knjiga generisana je u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Napravljenu fakturu možeš poslati direktno na mejl komitenta. Mejl adresa se automatski povlači iz podataka o komitentu koji su ranije uneti, a imaš opciju da pošalješ kopiju i sebi kao i na bilo koju drugu adresu koji upišeš. Faktura će biti poslata kao prilog mejla, a ukoliko ne popuniš naslov i sadržaj oni se automatski popunjavaju sledećim tekstom:

Naslov:

naziv agencije

Sadržaj:

Poštovani,

U prilogu je faktura 1/2016.

Hvala Vam što poslujete sa nama. Ako je ova faktura poslata greškom molimo Vas kontaktirajte tvoja@mejladresa.rs

Ukoliko želiš da pošalješ fakturu poštom, odaberi opciju štampaj fakturu. Napravljena faktura će se otvoriti u novom jezičku i omogućiti štampanje.

Ukoliko želiš da fakturu izmeniš kasnije odaberi opciju sačuvaj fakturu. Sačuvana faktura ne ulazi u KPO knjigu dok nije poslata ili štampana, a možeš je menjati i čuvati nebrojeno puta.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberi ,,Fakture” i tada će se prikazati lista svih faktura.

Za kopiranje napravljene fakture (u pripremi, izdate, plaćene, stornirane) klikni na ikonu ,,Kopiraj” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura. Tada će  se otvoriti popunjena nova faktura sa mogućnostima izmene.

Ako želiš izdatu fakturu možeš da označiš kao naplaćenu. Klikni na ikonu ,,Unesi uplatu” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura i unesi datum i iznos uplate. Tada se ukupan iznos naplaćenih faktura uvećava kao i linija prikaza kontrole limita, dok se status fakture iz „Poslat“ menja u „Naplaćen“. Ukoliko želiš da promeniš podatke o uplati izaberi filter "Naplaćen", zatim klikni na željenu fakturu. Otvoriće se meni sa podacima o uplati koje možeš da edituješ, dodaš ili obrišeš. 

Za storniranje izdate fakture klikni na ikonu ,,Storniraj” koja se nalazi sa desne strane prikaza liste faktura. Tada će se kreirati storno faktura sa datumom storniranja, dok će „Izdata“ faktura automatski promeniti svoj status u ,,Naplaćen". Storno faktura će dobiti svoj broj i biti upisana u KPO knjigu.

Ukoliko otvoriš aplikaciju PAUSAL u manjoj rezoluciji ekrana, sa desne strane prikaza faktura nalaziće se ikona ,,Tri tačke” i klikom na nju će se pojaviti padajući meni sa svim potrebnim ikonama.

Limit ostvarenog prihoda u kalendarskoj godini kontrolišeš preko aplikacije PAUSAL tako da od datuma početka korišćenja aplikacije pratimo tvoje prihode tj. prihode tvoje agencije. Ukoliko se u kalendarskoj godini od početka korišcenja aplikacije približiš limitu od 5 miliona - svakako te obaveštavamo.

Ukoliko u kalendarskoj godini pređeš 6 miliona - dobijaš drugu vrstu upozorenja, tj. o mogućoj promeni tvog poslovanja tj. o izlaženju iz okvira paušala i prelasku u knjigaše.

Prema članu 40  Zakona o porezu na dohodak građana utvrđen je limit od 6.000.000 dinara ukupnog prihoda kao granica za paušalno oporezivanje.

​Prema Zakonu obaveza paušala je da vodi Knjigu paušalno oporezovanih odnosno KPO knjigu. Izdate fakture unose se po redosledu izdavanja u KPO knjigu, stoga je izuzetno bitno za tvoje poslovanje u okviru zakona, da uneseš hronološki sve izdate fakture iz tekuće godine.

Ukoliko shvatiš da si pogrešio pre nego što klijentu pošalješ fakturu, možeš je obrisati klikom na ikonicu "Obriši" i ona će nestati iz liste faktura i KPO knjige. Savetujemo da to radiš samo za poslednju fakturu koju izdaš. Ukoliko obrišeš fakturu koja nije poslednja, poremetićeš redne brojeve faktura izdatih nakon nje. Zato bolje koristi opciju "Storniraj"

Zakonom o računovodstvu definisano je da odgovorno lice svojim potpisom ili identifikacionom oznakom potvrđuje da je faktura potpuna, istinita i verodostojna. Identifikaciona oznaka predstavlja svaku oznaku koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice ovlašćeno za izdavanje fakture.


Za korišćenje identifikacione oznake na fakturi, umesto pečata i potpisa, dovoljno je da doneseš odluku o ovlašćenom licu i oznaci koju ćeš koristiti.


Identifikacionu oznaku Pausal aplikacija generiše za tebe automatski i upisuje na svaku fakturu. Odluku o određivanju ovlašćenog lica možeš pronaći i preuzeti u Memorandumima na tvom nalogu.

NALOZI ZA PRENOS

Kada dobiješ poresko rešenje i treba ti pomoć oko unosa istog, tim profesionalnih knjigovođa iz Agencije Biro Panda, će to uraditi za tebe. Potrebno je samo da uvezeš rešenje u PAUSAL, bilo preko ,,Moja agencija" – ,,Poresko rešenje" – ,,Dodaj poresko rešenje" ili iz ,,Nalozi za prenos" – ,,Upravljaj nalozima" – ,,Pomoć oko unosa rešenja". Klikom na ,,Dodajte dokument" možeš uneti skenirano rešenje. Ukoliko koristiš PAUSAL na  telefonu, možete jednostavno fotografisati poresko rešenje. U roku od 24 časa poslaćemo naloge za prenos na tvoj mejl.

 

ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Zdravstvene knjižice", a zatim kliknite na ,,Nova knjižica" na vrhu ekrana. Pojaviće vam se pop-up prozor u kom prvo birate tip osiguranika - za vas, supružnika ili dete. Nakon što ste proverili unete podatke kliknite na ,,Dodaj knjižicu" i dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za dobijanje zdravstvene knjižice, dok će se na stranici ,,Zdravstvena knjižica" u aplikaciji PAUSAL pojaviti kartica koji predstavlja vašu zdravstvenu knjižicu. Kartica nosi naziv ,,Nosilac osiguranja", ,,Supružnik" odnosno ,,Dete". Možete ih uređivati, klikom na ikonu ,,Podešavanja" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice.

Nakon predaje dokumentacije u RFZO opštine vašeg sedišta i dobijanja zdravstvene knjižice, potrebno je da u karticu koja je kreirana na aplikaciji unesete datum isteka vaše knjižice. Datum isteka se unosi zbog notifikacija koje vam pravovremeno šalje aplikacija PAUSAL kako biste na vreme obnovili zdravstvenu knjižicu za vas i vašu porodicu.

Nakon što ste u aplikaciji PAUSAL dodali knjižicu, dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za dobijanje zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li ste dodali knjižicu za vas, vašeg supružnika ili dete.

Ukoliko vam mejl nije stigao kontaktirajte nas na office@pausal.rs.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Zdravstvene knjižice”, a zatim kliknite na ikonu ,,Podešavanja" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice koja predstavlja prikaz zdravstvene knjižice. Iz padajućeg menija odaberite ,,Obnovi knjižicu” i dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za obnovu zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li obnavljate knjižicu za vas, vašeg supružnika ili dete.

Ukoliko vam mejl nije stigao kontaktirajte nas na office@pausal.rs.

Iz menija sa leve strane ekrana odaberite ,,Zdravstvene knjižice”, a zatim kliknite na ikonu ,,Podešavanja" koja se nalazi u gornjem desnom uglu kartice koja predstavlja prikaz zdravstvene knjižice. Iz padajućeg menija odaberite ,,Odjavi knjižicu” i dobićete mejl sa popunjenim obrascima i uputstvima za predaju zahteva za odjavljivanje zdravstvene knjižice koji se razlikuju u zavisnosti da li odjavljujete knjižicu za vas, vašeg supružnika ili dete.

Ukoliko vam mejl nije stigao kontaktirajte nas na office@pausal.rs

Da, klikom na ,,Nova knjižica” karticu dodajte knjižicu i unesite datum isteka knjižice. Aplikacija PAUSAL za vas vodi evidenciju o datumu isteka vaše zdravstvene knjižice ili knjižica članova vaše porodice i samim tim vas pravovremeno obaveštava putem mejla o približavanju roka isteka knjižice.

NOTIFIKACIJE

Odaberite ovu opciju ukoliko želite da vas 15 dana pre isteka roka zdravstvene knjižice mejlom obavestimo da je potrebno produžiti njeno trajanje. Poslaćemo vam potrebnu dokumentaciju i uputstvo kako je produžiti.

Odaberite ovu opciju ukoliko želite da vas obaveštavamo o izmenama Zakona relevantnih za paušalne agencije.

Odaberite ovu opciju ukoliko želite da vas 10 dana unapred svakog meseca obavestimo mejlom da uplatite svoje doprinose i porez na vreme, do svakog 15-og u mesecu.

Ukoliko želite da pratite promet kroz vašu agenciju odaberite ovu opciju i obaveštavaćemo vas kada dodjete do polovine odnosno približite se na milion od dozvoljenog godišnjeg prometa za paušalnu agenciju.

BEZBEDNOST

Garantujemo zaštitu podataka o ličnosti.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09  - dr. zakon i 68/12 - odluka US i 107/12), s tim da se pojedine odredbe ovog Zakona o uslovima za obradu, kao i o pravima i obavezama u vezi sa obradom ne primenjuju na obradu podataka koji su dostupni svakome i objavljeni u javnim glasilima i publikacijama ili pristupačni u arhivama, muzejima i drugim sličnim organizacijama.

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju aplikacije (cookies - kolačići) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete PAUSAL-u lakšim i da vas prepoznamo kada se vratite na aplikaciju. Aplikacija obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura.

Koristimo SSL sertifikat kako bi povećali sigurnost prenosa osetljivih podataka. Unutar aplikacije podaci se čuvaju na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.

TOP