PRETPLATA
KORISTI PAUSAL PRVIH 15 DANA BESPLATNO!
NAKON TOG PERIODA CENA APLIKACIJE ĆE IZNOSITI 830 DINARA MESEČNO.

UKOLIKO SI KORISNIK OTP BANKE KORISTI PAUSAL BESPLATNO PRVA 3 MESECA!

PAUSAL

jedna paušalna agencija
neograničene fakture
neograničeni memorandumi
neograničeni troškovi
neograničene zdravstvene knjižice
on-line plaćanje
notifikacije
popust na godišnju pretplatu!

CENOVNIK USLUGA

 

Ako ste korisnik PAUSAL aplikacije

 

Ako niste korisnik aplikacije

Analiza stanja iz poreske uprave
podrazumeva preuzimanje stanja sintetike i analitike, tumačenje stanja,
analizu nastalih dugovanja i kreiranje naloga za njihovo plaćanje

besplatno

3.600 RSD

Preuzimanje poreskog rešenja/uverenja
Instrukcije za prenos ovlašćenja i preuzimanje
poreskog rešenja ili uverenja sa portala ePorezi

besplatno

700 RSD

Nalozi za plaćanje poreza i doprinosa
Kreiranje uplatnica za plaćanje poreza i doprinosa
prema poreskom rešenju ili stanju

besplatno

700 RSD

 Raspored deviznog priliva
Popunjavanje dokumentacije za banku za raspored
deviznog priliva (LORO doznaka)

besplatno

1.400 RSD

Podnošenje prijave i zahteva 
Elektronsko podnošenje poreskih prijava (PPDG-1R za paušalce),
prijave za eko taksu, zahteva za preknjiženje, povraćaj plaćenih poreza i doprinosa...

1.200 RSD

2.400 RSD

Usluga osnivanja preduzetničke radnje
Priprema dokumentacije za papirno ili elektronsko podnošenje prijave za registraciju u APR,
regulisanje zdravstvenog osiguranja, preuzimanje poreskog rešenja

4.800 RSD

4.800 RSD

Usluga osnivanja preduzetničke radnje + teren
Preuzimanje, prikupljanje i priprema dokumentacije za  podnošenje prijave za registraciju u APR,
prijava na socijalno osiguranje i regulisanje zdravstvenog osiguranja, preuzimanje poreskog rešenja

9.600 RSD

9.600 RSD

Konsultacije u vezi sa osnivanjem/registracijom agencije
Pomoć u odabiru šifre delatnosti, obračuna visine poreza i doprinosa,
potrebne dokumentacije, koraka registracije i načinu rada paušalaca...

4.800 RSD

4.800 RSD

Konsultacije u vezi poslovanja
Savetovanje u vezi promene načina poslovanja,
prelazak na vođenje knjiga, otvaranje DOO

Prva besplatna,
naredna 4.200 RSD

7.200 RSD

Priprema dokumentacije za APR i Poresku upravu
Popunjavanje dokumentacije za promenu sedišta, naziva, šifre delatnosti,
prekid i nastavak obavljanja delatnosti, kao i pisanje molbi, žalbi i zahteva...

1.400 RSD

3.000 RSD

Konsultacije u vezi testa samostalnosti
Savetovanje u vezi testa samostalnosti, analiza odnosa sa klijentom
kroz 9 kriterijuma testa, u skladu sa uputstvom Poreske uprave, potpisano mišljenje u pisanoj formi

8.400 RSD

16.800 RSD

Konsultacije u vezi testa samostalnosti i mišljenje advokata
Savetovanje u vezi testa samostalnosti, analiza odnosa sa klijentom
kroz 9 kriterijuma testa, u skladu sa uputstvom Poreske uprave,
analiza ugovora u skladu sa testom od strane advokata, potpisana mišljenja u pisanoj formi.

21.000 RSD

43.000 RSD

Overa zdravstvene knjižice
Priprema potrebne dokumentacije i overa zdrasvtvene knjižice u RFZO,
provera overe osiguranja

700 RSD

1.400 RSD

Regulisanje zdravstvenog i socijalnog osiguranja (terenski rad)
Provera trenutnog statusa prijave na osiguranje, pripremanje, preuzimanje i predaja dokumentacije
u nadležne institucije, priprema naloga za plaćanje, preuzimanje potvrde i zdravstvene knjžice

3.600 RSD

7.200 RSD

Terenski rad
Preuzimanje dokumentacije i predaja u nadležne institucije

1.400 RSD

2.800 RSD

Obračun zarade
Priprema ugovora o radu, prenos ovlašćenja za Poresku upravu i Centralni registar,
prijava/ promena/ odjava radnika, obračun zarade, priprema naloga za plaćanje

2.000 RSD*
*cena je po radniku, na mesečnom nivou

2.800 RSD*
*cena je po radniku, na mesečnom nivou

Kontaktiranje Poreske uprave
Kontaktiranje Poreskeuprave u vezi sa statusom zahteva, molbi, rešenja...

1.800 RSD

3.600 RSD

Usluge zatvaranja preduzetničke radnje
Priprema dokumentacije za zatvaranje za APR, Poresku upravu, Upravu javnih prihoda,
podnošenje poreske prijave, provera stanja i priprema naloga za izmirenje dugovanja

7.200 RSD

9.600 RSD

Usluge zatvaranja preduzetničke radnje (terenski rad)
Priprema, preuzimanje i podnošenje dokumentacije za zatvaranje za APR,
Poresku upravu, Upravu javnih prihoda,podnošenje poreske prijave,
provera stanja i priprema naloga za izmirenje dugovanja

12.000 RSD

16.800 RSD

TOP