PRETPLATA
KORISTI PAUSAL PRVIH 15 DANA BESPLATNO!
NAKON TOG PERIODA CENA APLIKACIJE ĆE IZNOSITI 690 DINARA MESEČNO.

UKOLIKO SI KORISNIK OTP BANKE KORISTI PAUSAL BESPLATNO PRVA 3 MESECA!

PAUSAL

jedna paušalna agencija
neograničene fakture
neograničeni memorandumi
neograničeni troškovi
neograničene zdravstvene knjižice
on-line plaćanje
notifikacije
20% popusta na godišnju pretplatu!

CENOVNIK USLUGA

Za korisnike Pausal aplikacije

Za ostale

Analiza stanja iz poreske uprave

besplatno

5e

Preuzimanje poreskog rešenja ili poreskog uverenja sa portala ePorezi

besplatno

5e

Kreiranje uplatnica za plaćanje poreza i doprinosa

besplatno

5e

Popunjavanje dokumentacije za banku - raspored deviznog priliva

besplatno

5e

Podnošenje prijave (PPGD-1R, eko taksa...)

Prva besplatna,

svaka sledeća 5e

10e

Konsultacije u vezi sa osnivanjem/registracijom agencije

20e

20e

Konsultacije u vezi poslovanja

Prva besplatna,

svaka sledeća 25e

40e

Priprema dokumentacije za APR (promena sedišta, imena, delatnosti...)

i Poresku upravu (molbe, žalbe, preknjiženja...)

5e

10e

Test samostalnosti

bez advokata

40e

60e

Test samostalnosti

sa advokatom

120e

150e

Zdravstvena knjižica

5e

15e

Teren

5e

10e

Obračun zarade
*usluga obuhvata prijavu / promenu / odjavu sa CROSO, ugovor o radu

15e

20e

TOP