MODELI PRETPLATE
KORISTI PAUSAL PRVIH 15 DANA BESPLATNO!
NAKON TOG PERIODA CENA APLIKACIJE ĆE IZNOSITI 690 DINARA MESEČNO.

UKOLIKO SI KLIJENT OTP BANKE KORISTI PAUSAL BESPLATNO PRVA 3 MESECA!

PAUSAL

jedna paušalna agencija
neograničene fakture
neograničeni memorandumi
neograničeni troškovi
neograničene zdravstvene knjižice
on-line plaćanje
notifikacije
20% popusta na godišnju pretplatu!

Confida Pausal

za Confida korisnike
6 meseci promo period
olakšana registracija na PAUSAL
retroaktivni unos faktura
dodatna dokumentacija
asistencija pri institucijama


PausalPRO

neograničen broj paušalnih agencija
pozivnice za kolaboraciju
neograničene fakture
SUPERfakture
neograničene zdravstvene knjižice
poreska rešenja
kalendar isteka knjižica
notifikacije
TOP