Dobijanje zdravstvene knjižice

Nakon registracije tvoje paušalno oporezovane agencije, za dobijanje zdravstvene knjižice potrebni su:

Primer M obrasca

ZA TEBE

 • kopija MA obrasca iz APR-a*
 • lična karta (kopirana/ isčitana ukoliko je čipovana)
 • kopija rešenja i potvrde o PIB-u iz APR-a
 • zdravstvena kartica
 • Sa kompletnom dokumentacijom odlaziš u RFZO opštine vašeg sedišta radi overe osiguranja i sinhronizacije kartice (osim ukoliko je tvoje prebivalište u drugom gradu, u tom slučaju nosiš u RFZO opštine prebivališta).

*Ukoliko ne dobiješ MA obrazac u APR-u, navedenu dokumentaciju potrebno je da odneseš u PIO fond (u mestu sedišta agencije) radi prijave na socijalno osiguranje, a zatim možeš pratiti prethodno navedene korake.

ZA SUPRUŽNIKA

 • popunjen M obrazac
 • lična karta supružnika (kopirana/ isčitana ukoliko je čipovana)
 • venčani list
 • kopija rešenja i potvrde o PIB-u iz APR-a
 • zdravstvena kartica
 • Sa kompletnom dokumentacijom odlazite u RFZO opštine tvog sedišta (osim ukoliko je tvoj supružnik prijavljen u drugom gradu, u tom slučaju nosiš u RFZO opštine prebivališta) i dobijaš zdravstvenu knjižicu za supružnika.

ZA DETE

 • popunjen M obrazac
 • potvrda o prebivalištu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • kopija rešenja i potvrde o PIB-u iz APR-a
 • zdravstvena kartica
 • Sa kompletnom dokumentacijom odlaziš u RFZO opštine sedišta (osim ukoliko je tvoje dete prijavljeno u drugom gradu, u tom slučaju nosiš u RFZO opštine prebivališta) i dobijaš zdravstvenu knjižicu za dete.

Nemaš zdravstvenu karticu?

Pogledaj kako možeš da je dobiješ na našem blogu.

TOP