Limiti paušalnog oporezivanja

Kada se registrujete kao paušalno oporezovani preduzetnik, tokom svog poslovanja, morate voditi računa o dva limita.

TOP