Limiti paušalnog oporezivanja

Kada se registruješ kao paušalno oporezovani preduzetnik, tokom svog poslovanja, moraš voditi računa o dva limita.

TOP