Limit od 8 miliona dinara

Ovaj limit se odnosi na ostvaren prihod u roku od 365 dana. To znači da od bilo kog datuma u godini do tog istog datuma sledeće godine možete ostvariti prihod od 8 miliona.
Primera radi, može vam se desiti da u poslednjem kvartalu imate promet od 5 miliona i u prvom kvartalu naredne godine jos 3 miliona. Kad posmatrate pojedinacno kalendarsku godinu niste presli limit od 6 miliona, ali u stvarnih 365 dana ostvarili ste promet od 8 miliona. Time ste dostigli limit.
U slučaju da se ovaj limit prekorači,u roku od 8 dana ste u obavezi da se prijavite u sistem PDV-a i automatski gubite pravo na paušalno oporezivanje.
Kako biste bili sigurni da ćete poslovati u okviru ova dva zakonska limita, preporučujemo da vam mesečni prihodi ne prelaze 4000 evra.

TOP