Limit od 8 miliona dinara

Ovaj limit se odnosi na ostvaren prihod u roku od 365 dana. To znači da od bilo kog datuma u godini do tog istog datuma sledeće godine možeš ostvariti prihod od 8 miliona.
Primera radi, može se desiti da u poslednjem kvartalu imaš promet od 5 miliona i u prvom kvartalu naredne godine još 3 miliona. Kad posmatraš pojedinačno kalendarsku godinu nije pređen limit od 6 miliona, ali u stvarnih 365 dana ostvaren je promet od 8 miliona. Time je dostignut limit.
U slučaju da se ovaj limit prekorači, u roku od 8 dana si u obavezi da se prijaviš u sistem PDV-a i automatski gubiš pravo na paušalno oporezivanje.
Za sigurno poslovanje u okviru ova dva zakonska limita, preporučujemo da mesečni prihodi ne prelaze 4000 evra.

TOP