KAKO DA POSTANEŠ PAUŠALAC? :)

Procedura za registraciju paušalno oporezovane preduzetničke agencije.
Ovaj proces, kao i sama rečenica svima zvuči jako komplikovano, ali je zapravo vrlo jednostavan.

Pre svega treba proveriti dve stvari:

1

Razmišljate o nazivu vaše agencije...

Dođite do pobedničkog imena i proverite da li je već registrovano!

Ukoliko u pretrazi ne postoji rezultat sa vašim imenom nastavite dalje.

2

Proverite delatnost vaše agencije

 Ako vaša delatnost spada u paušalno oporezovane delatnosti, spremni ste za polazak…

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

  1. koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;
  2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
  4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 6.000.000 dinara;
  5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.
    Izuzev, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

 

Spisak šifara delatnosti za koje se priznaje pravo na paušalno oporezivnje, možete naći ovde.

Naravno, ukoliko niste sigurni koji je najbolji izbor naziva i šifre delatnosti za vas, kontaktirajte nas na office@pausal.rs.

ONLINE

Ukoliko imate elektronski sertifikat, možete sami elektronski registrovati svoju agenciju na sajtu Agencije za privredne registre.
Ukoliko nemate elektronski sertifikat, možete ga izvaditi najbrže, najlakše i pre svega besplatno u najbližem MUP-u.

Ako želite da Vam mi registrujemo agenciju, popunite ovo PUNOMOĆJE, overite ga Vašim elektronskim sertifikatom, popunite formular ispod i mi ćemo za Vas registrovati Vašu agenciju.

Da li ste u radnom odnosu u drugoj firmi?

Da li želite račun u OTP banci?

OFFLINE

JRPPS OBRAZAC / TAKSA APR-U / LIČNA KARTA

Popunite registracionu prijavu za osnivanje:

Obavezno obeležite da ste se opredelili za paušalno oporezivanje!

Generišite "poziv na broj" za uplatnicu

Popunite uplatnicu

Potpišite obrazac, uplatite taksu u iznosu od 1.500,00 dinara i sa ličnom kartom (isčitanom, ako je čipovana)

PRAVAC U APR NA PODNOŠENJE PRIJAVE!

Samom predajom registracione prijave dobijate kod ( BP xxxx/2016) pomoću kog možete pratiti stanje vaše registracije

REŠENJE IZ APR-A / IZRADA PEČATA

Nakon usvojene registracione prijave, odlazite u APR po rešenje i potvrdu o PIB-u.

Zatim sa podignutom dokumentacijom kod najbližeg pečatoresca na izradu pečata.

Napomena: od 01. oktobra 2018. godine upotreba pečata nije obavezna i ne može se nametnuti nijednim propisom (Zakon o privrednim društvima)

OP OBRAZAC

Popunjen OP obrazac overite kod notara.

Overite bar tri primerka obrasca, kako bi dva originala ostala kod vas.

RAČUN U BANCI

Da biste otvorili račun u banci potrebne su vam:

KOPIJA REŠENJA IZ APR-A

01

KOPIJA POTVRDE O PIB-U

02

PEČAT

03

OP OBRAZAC

04

PORESKA UPRAVA

Od 01.01.2020. godine ne podnosi se poreska prijava!

Sve što je potrebno da biste bili paušalac je da priliom registracije u APR odaberete paušalno oporezivanje i u roku od 48h dobićete poresko rešenje u poreskom sandučetu na portalu ePorezi

Poreska prijava PPDG-1R podnosi se samo kada dođe do promena u radu, npr. ako se obustavi ili nastavi obavljanje delatnosti, promeni šifra delatnosti...

Portalu ePorezi možete vi pristupiti sami ukoliko imate elektronski potpis, ili ovlastiti nekog drugog da to uradi za vas.

Da bi ste ovlastili nekog potrebno je da popunjen, pečatiran i potpisan primerak sledećeg obrasca dostavite u Poresku upravu sedišta vaše agencije:

Ukoliko želite da ovlastite nas, kontaktirajte nas, kako bi vas uputili na dalje korake.

TOP