Visina poreza i doprinosa

Želiš da pokreneš paušalnu agenciju? Saznaj koliko će iznositi mesečni troškovi oporezivanja

Unesi osnovne podatke, poput delatnosti i adrese na kojoj bi agencija bila registrovana i dobićeš očekivani iznos poreza i doprinosa za period od 2020. do 2023. godine. Za iznos osnovice sa poreskog rešenja upisuješ 0. 

Već imaš agenciju? Na istom kalkulatoru možeš saznati koliki mesečni troškovi te očekuju u narednom periodu. Unesi sve tražene podatke i ne zaboravi iznos osnovice sa prethodnog rešenja.

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Interesuje te koliki su bili porezi i dorpinosi prethodnih godina? Pogledaj našu statistiku poreskih rešenja u periodu od 2016. do 2019. godine

Svi iznosi uključuju: doprinose za pio, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost i porez. Svi podaci informativnog su karaktera.

TOP