UPOTREBA KOLAČIĆA

Pausal.rs koristi tzv. kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se instaliraju na vaš računar prilikom posete našoj veb lokaciji i nisu štetni za vaš hardver ili softver.
Kolačiće možete bilo kada da uklonite, odnosno veb pregledač možete da podesite tako da ne dozvoli njihovu instalaciju.

U srpskom zakonu korišćenje kolačića je regulisano Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" 97/08,104/09-dr.zakon 68/12-odluka US 107/12), Zakonu o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014) i Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon).

TOP