Limiti paušalnog oporezivanja

Kada se registrujete kao paušalno oporezovani preduzetnik, tokom svog poslovanja, morate voditi računa o dva limita. Ti limiti se ne prate po fakturama koje ste izdali, već po ukupnom prometu na tekucem racunu od izvrsenih usluga!

TOP