KAKO DA POSTANEŠ PAUŠALAC? :)

Procedura za registraciju paušalno oporezovane preduzetničke agencije.
Ovaj proces, kao i sama rečenica svima zvuči jako komplikovano, ali je zapravo vrlo jednostavan.

Pre svega treba proveriti dve stvari:

1

Razmišljate o nazivu vaše agencije...

Dođite do pobedničkog imena i proverite da li je već registrovano!

Ukoliko u pretrazi ne postoji rezultat sa vašim imenom nastavite dalje.

2

Proverite delatnost vaše agencije

 Ako vaša delatnost spada u paušalno oporezovane delatnosti, spremni ste za polazak…

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

  1. koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;
  2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
  4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 6.000.000 dinara;
  5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. Izuzev, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

 

Naravno, ukoliko niste sigurni koji je najbolji izbor naziva i šifre delatnosti za vas, kontaktirajte nas na office@pausal.rs.

JRPPS OBRAZAC / TAKSA APR-U / LIČNA KARTA

Popunite registracionu prijavu za osnivanje:

Generišite "poziv na broj" za uplatnicu

Popunite uplatnicu

Potpišite obrazac, uplatite taksu u iznosu od 1.500,00 dinara i sa ličnom kartom (isčitanom, ako je čipovana)

PRAVAC U APR NA PODNOŠENJE PRIJAVE!

Samom predajom registracione prijave dobijate kod ( BP xxxx/2016) pomoću kog možete pratiti stanje vaše registracije

REŠENJE IZ APR-A / IZRADA PEČATA

Nakon usvojene registracione prijave, odlazite u APR po rešenje i potvrdu o PIB-u.

Zatim sa podignutom dokumentacijom kod najbližeg pečatoresca na izradu pečata.

OP OBRAZAC

Popunjen OP obrazac overite kod notara.

Overite bar tri primerka obrasca, kako bi dva originala ostala kod vas.

RAČUN U BANCI

Da biste otvorili račun u banci potrebne su vam:

KOPIJA REŠENJA IZ APR-A

01

KOPIJA POTVRDE O PIB-U

02

PEČAT

03

OP OBRAZAC

04

PORESKA UPRAVA

Stigli ste do poslednjeg i najbitnijeg koraka - prijave Poreskoj upravi!

U Poreskoj upravi opštine sedišta vaše agencije predajete:

-kopiju Rešenja

-kopiju potvrde o PIB-u

-kopiju OP obrasca

-kopiju ugovora sa bankom

-kopiju DEPO kartona (koji dobijate u banci)

-popunjen sledeći obrazac (u dva primerka):

TOP